ActueelData actuele reisinformatie vrij beschikbaar

In het kader van de Nationale Data Openbaar Vervoer (NDOV) stelt het OV-bureau Groningen Drenthe dynamische reisinformatie ter beschikking aan de NDOV loketten als open data onder de Creative Commens Zero (CCO) licentie. De NDOV loketten geven de dynamische reisinformatie door aan app-bouwers die met de data programma's kunnen ontwikkelen. Op die manier komen er verschillende - gratis
en betaalde - apps met real time reisinformatie beschikbaar voor OV-reizigers.

Het OV-bureau is eigenaar van de dynamische reisinformatie van de OV-concessies per bus in het gebied en onderhoudt in die zin ook de contacten met van belang zijnde partijen en ziet ook toe op de kwaliteit van de dynamische reisinformatie.

mf02745