ActueelHoofdlijnen dienstregeling 2015

Op 22 april 2014 hebben de colleges van GS van Groningen en Drenthe en het college van B&W van Groningen de hoofdlijnen voor de dienstregeling 2015 (pdf, 3.1 MB) voor de bus in Groningen en Drenthe vastgesteld. Dankzij forse investeringen in het OV in 2013 en 2014 hoeft op korte termijn minder bezuinigd te worden dan voorzien. Toch ontkomt het OV-bureau niet aan extra bezuinigingen. De oorzaak hiervan is de vermindering van de Brede Doel Uitkering (BDU) en de veranderde verdeling van de opbrengsten van de OV-studentenkaart. De ontwerpbegroting 2015 vindt u bij publicaties.
De drie colleges zullen de begroting van het OV-bureau in de komende periode bespreken met de Staten en Raden en met hen verkennen waar de grootste bezuinigingsmogelijkheden liggen.
Gemeenten, organisaties, belangenverenigingen, individuele reizigers e.a. kunnen tot half juni hun reactie op de hoofdlijnen aan het OV-bureau kenbaar maken.

Ondanks bezuinigingen houdt het OV-bureau vast aan het uitgangspunt dat het totale openbaar vervoer bestaat uit drie samenhangende bouwstenen: een hoogwaardig openbaar (bus)vervoernetwerk, een basisnet voor het hele gebied en aanvullend openbaar vervoer. De Qliners, Q-link en trein vormen samen een net van snelle en hoogfrequente lijnen die vooral in de spitsuren betrouwbare verbindingen bieden voor forenzen, studenten en scholieren. In 2013 en 2014 is flink geïnvesteerd in dit type lijnen. Het Q-link concept is ingevoerd met nieuwe bussen, meer capaciteit en hogere frequentie. Na de zomer gaan nieuwe, verlengde Qliners rijden en worden op lijn 11 van Zuidhorn naar het hoofdstation drie 24 meter bussen ingezet.

Het basisnet van streek- en stadslijnen biedt een regelmatige busdienst, verdeeld over de dag, voor andere groepen reizigers een beroep doen op het openbaar vervoer. Aanvullend OV is er voor specifieke doelgroepen die alleen op een beperkt aantal momenten reizen. Daar waar de vervoervraag heel laag is, wordt gekeken naar de mogelijkheden van vrijwilligersvervoer, bijvoorbeeld in de vorm van een buurtbus.