ActueelVoorbereidingen nieuwe aanbesteding gestart

De huidige concessie voor het openbaar vervoer per bus in Groningen en Drenthe eindigt eind 2017. De eerste fase van de aanbestedingen voor de nieuwe concessies is het bepalen van de strategische uitgangspunten. Hiermee is in 2013 gestart. De uitgangspunten voor het bus-OV in de periode 2017-2027 zijn verwoord in de Nota van Uitgangspunten (pdf, 2.3 MB) ‘Vervoeren, Verbinden, Verslimmen". Deze is onlangs door het dagelijks bestuur van het OV-bureau vastgesteld. De Nota van Uitgangspunten wordt uitgewerkt in het concept Programma van Eisen dat begin 2015 voor inspraak wordt vrijgegeven.

Eventuele reacties op de Nota van Uitgangspunten kunt u tot 1 juni 2014 sturen naar info@ovbureau.nl.