ActueelBusdienstregeling 2016 gereed voor inspraak

Deze week heeft het dagelijks bestuur van het OV-bureau Groningen Drenthe de ontwerp-dienstregeling bus 2016 voor Groningen en Drenthe vrijgegeven voor reacties en inspraak. Het voorstel bevat een aantal wijzigingen ten opzichte van de huidige dienstregeling, die deels eind december 2015 worden ingevoerd, en deels medio zomer 2016.

Vorig jaar werd een aantal bezuinigingsbesluiten genomen die per 2016 hun beslag krijgen. De overige nu voorgestelde aanpassingen kunnen budgetneutraal worden doorgevoerd. Eind juni stelt het OV-bureau de dienstregeling 2016 definitief vast, mede ook op basis van adviezen op het nu vrijgegeven ontwerp vanuit de Consumentenplatforms Groningen en Drenthe, Provinciale Staten van Groningen en Drenthe, de gemeenteraad van Groningen en reacties vanuit de andere gemeenten.

Onrendabel stadsvervoer diverse plaatsen

Om de betreffende gemeenten voldoende tijd te geven om in te spelen op de nieuwe situatie, besloot het OV-bureau al in 2014 om met ingang van de dienstregeling 2016 in de plaatsen Assen (deels), Haren, Hoogeveen, Meppel, Ter Apel en Veendam het reguliere lokale openbaar vervoer te beëindigen. Het gebruik op deze lijnen is erg laag, en met de maatregel wordt tevens forse kostenreductie bereikt, die volgens de nu vrijgegeven ontwerp-dienstregeling 2016 deels wordt ingezet voor flankerende dienstregelingsmaatregelen. Zo worden de overblijvende stadslijnen in Assen verbeterd, evenals enkele streeklijnen in Assen, Haren en Meppel. Een deel van de doorgaande streeklijnen in Haren zal via de route Station – Hortus Botanicus gaan rijden. Daarmee wordt ook de toekomstige verhuizing van het Zernike-college in Haren bediend. Verder faciliteert het OV-bureau vervoerinitiatieven op vrijwillige basis die zich inmiddels ontwikkelen in bijvoorbeeld Hoogeveen, Meppel en Veendam.

Groei Q-liners en Q-link-bussen

Op diverse routes, met name waar Q-liners en Q-link-bussen rijden, wordt de dienstregeling verder uitgebreid om te kunnen voorzien in de sterke groei die deze lijnen laten zien. Het betreft onder andere Q-liner 309 (Assen – Groningen), Q-liner 300 (Klazienaveen – Emmen – Groningen) en Q-liner 314 (Drachten – Groningen). Daarnaast worden per september 2016 in en rond Groningen diverse wijzigingen doorgevoerd die samenhangen met de Visie Hoogwaardig OV van de Regio Groningen-Assen. De benodigde infrastructuur om diverse optimalisaties en aanpassingen op de Q-link-lijnen door te voeren is dan beschikbaar. Het gaat om de Q-link-lijnen Blauw (vanuit Roden en Leek via het centrum naar Beijum en Lewenborg), Paars (vanuit Annen en Zuidlaren naar het centrum) en Groen (Zuidhorn – Zernike – UMCG – Station Europapark). De optimalisaties zijn zodanig dat de huidige lijn 7 in Groningen dan kan vervallen.

Overige voorstellen

Het OV-bureau wil op diverse lijnen tijdens de Kerstvakantie en de zomervakantie de dienstregeling iets uitbreiden. Uit analyses en diverse reizigersreacties blijkt dat hieraan behoefte bestaat. Verder wordt in Emmen stadslijn 12 vanuit Meerdijk naar het centrum geoptimaliseerd, samenhangend met de plannen van de gemeente om Meerdijk te gaan benutten als P+R. De lijnen uit Zweeloo krijgen in Hoogeveen en Beilen een betere aansluiting op de treinen. Ook worden enkele zeer weinig gebruikte lijnen beëindigd, bijvoorbeeld lijn 660 van Middelstum naar Loppersum. Een volledig overzicht van de ontwerp-dienstregeling 2016 (pdf, 6.5 MB) kunt u hier downloaden.

Reacties op de ontwerp-dienstregeling 2016 ontvangen wij graag voor maandag 15 juni 2015. Reageren kan via info@ovbureau.nl, of via Postbus 189, 9400 AD Assen.