ActueelWijzigingen dienstregeling 2016 goedgekeurd

Er gaan extra Q-liners rijden tussen Emmen en Groningen, Assen en Groningen, en Drachten en Groningen. Ook komt er een betere verbinding tussen Stadskanaal en Emmen, en de stadslijn 1/4 in Assen gaat weer met een grote bus rijden. Een aantal weinig gebruikte busverbindingen wordt afgebouwd. Dit blijkt uit de dienstregeling voor de bus in 2016, die afgelopen week door het OV-bureau Groningen-Drenthe is goedgekeurd. De nieuwe dienstregeling gaat op 13 december 2015 in.

In april 2015 presenteerde het OV-bureau de Ontwerp-dienstregeling 2016. Vervolgens konden provincies, gemeenten, de Consumentenplatforms van Groningen en Drenthe, en individuele burgers hierop reageren. Mede op basis van deze reacties en adviezen is de dienstregeling aangepast en heeft het dagelijks bestuur van het OV-bureau de dienstregeling voor 2016 goedgekeurd. Een aantal besluiten wordt pas in de loop van 2016 ingevoerd, omdat dan pas de noodzakelijke infrastructuur beschikbaar is.

Hoogwaardig busvervoer

De wijzigingen in de dienstregeling leveren geen extra kosten op. Met de doorgevoerde wijzigingen in de dienstregeling wordt het hoogwaardig busvervoer verder verbeterd. Van de Qliners en de Q-link-bussen wordt steeds meer gebruik gemaakt en daarom gaan er meer van deze bussen rijden. Verder wordt de aangepaste dienstregeling duidelijker voor de reiziger.

Belangrijke aanpassingen

De goedgekeurde dienstregeling 2016 blijft voor een groot deel gelijk aan de dienstregeling van 2015. De Q-liners tussen Emmen en Groningen, Assen en Groningen en Drachten-Groningen gaan vaker rijden. Verder worden busverbindingen tussen Stadskanaal en Emmen, stadslijnen 1 en 4 in Assen en de busverbinding Assen-Annen-Haren-Groningen verbeterd. Een aantal zeer weinig gebruikte verbindingen gaat op termijn verdwijnen, zoals Middelstum – Loppersum en Hoogeveen – Echten. Al eerder was besloten dat de stadsdiensten in Haren, Veendam, Ter Apel, Assen (deels), Hoogeveen en Meppel zouden stoppen. De gemeenten waarin deze bussen rijden besluiten binnenkort hoe ze met deze nieuwe situatie omgaan.

Een volledig overzicht van de wijzigingen kunt u hier (pdf, 3 MB) downloaden.