ActueelTrendmonitor 2014

Het OV-bureau brengt jaarlijks een trendmonitor uit. Hierin treft u een gedetailleerd overzicht aan van de belangrijkste cijfers en trends over het openbaar vervoer per bus in de provincies Groningen en Drenthe en de stad Groningen. De trendmonitor plaats kwantitatieve ontwikkelingen uit het voorafgaande jaar steeds in het historische perspectief van eerdere jaren. Dit geeft een beeld van de ontwikkelingen gedurende een langer tijdsbestek.

U kunt het hele rapport (pdf, 1.2 MB) hier downloaden.