ActueelDubbeldekkers en elektrische buslijn in 2018

2 maart 2017

Het OV-bureau Groningen Drenthe heeft de hoofdlijnen van haar plannen voor 2018 en volgende jaren bekend gemaakt. Het OV-bureau wil de aanhoudende reizigersgroei van de afgelopen jaren blijven faciliteren en daarnaast een goede basisvoorziening in stand houden. Het OV-bureau trekt daarom vanaf 2018 € 1 miljoen extra uit voor de dienstregeling en investeert een eenmalig bedrag van € 6 miljoen om in 2018 de Q-link groen-lijn te elektrificeren en dubbeldekkers in te zetten op de corridor Emmen - Groningen. De reizigerstarieven volgen in 2018 de landelijke index.

Reizigersgroei faciliteren

De afgelopen jaren hebben forse reizigersgroei laten zien in het busvervoer in Groningen en Drenthe. Vooral de productformules Qliner (Emmen – Groningen, Stadskanaal – Groningen, Assen – Groningen en Drachten – Groningen) en Q-link (Stadsregionaal OV-netwerk Groningen vanuit Roden, Leek, Zuidhorn, Delfzijl/Appingedam en Zuidlaren) bereiken daarmee de grenzen van hun huidige capaciteit. Het OV-bureau wil daarom verdere uitbreidingen realiseren op deze netwerken en hiervoor wordt vanaf 2018 € 1 miljoen extra uitgetrokken. De groei gaat daardoor niet ten koste van het OV-basisnet zoals dat in Groningen en Drenthe door de provincies is vastgesteld.

Dubbeldekkers en elektrische buslijn

Tussen Emmen en Groningen wordt de capaciteit vooral uitgebreid door de inzet van dubbeldekkers. Vervoerder Qbuzz krijgt vanaf 2018 beschikking over vijf dubbeldekkers die volledig zijn ingericht op openbaar vervoer. Deze nieuwe Qliners hebben meer zitplaatsen dan de huidige Qlinerbussen op lijn 300.

Verder wordt buslijn Q-link groen (Zuidhorn - Zernike - Noorderstation - UMCG - Station Europapark/HS) volledig elektrisch vanaf 2018. In totaal zullen door Qbuzz tien nieuwe elektrische bussen in gebruik worden genomen. Daarbij hoort ook een oplaadsysteem, waarvan een deel op de busremise aan de Peizerweg in Groningen staat. Overdag worden de bussen bijgeladen op de eindpunten van de routes. De komende jaren wordt het gehele Q-link-netwerk in fasen elektrisch gemaakt. Hiermee zet het OV-bureau in die periode grote stappen in het kader van de verduurzaming. In 2030 dient het gehele bussenpark in Groningen en Drenthe emissieloos te rijden. Voor de inzet van de dubbeldekkers en de elektrische Q-link Groen investeert het OV-bureau eenmalig € 6 miljoen.

OVBU Qlink BUS GROEN VDL Citea E 3D

Tarieven volgen landelijke index

Verder stelt het OV-bureau voor de reizigerstarieven in 2018 mee te laten gaan met de landelijke normen. Busreizigers in Groningen en Drenthe die reizen met een OV-chipkaart zonder kortingen gaan dan vermoedelijk een opstaptarief van €0,90 betalen en vervolgens per kilometer € 0,159. Overigens reizen veel reizigers met korting, bijvoorbeeld studenten die in de bus deels gratis reizen en deels met 34% korting. Scholieren en ouderen kunnen ook 34% korting krijgen en steeds meer reizigers maken gebruik van het dalkortingsproduct 40/4 (40% korting tegen € 4 per maand).