ActueelNieuwe aanbesteding in het busvervoer voor Groningen en Drenthe per december 2019

17 mei 2017

In december 2019 loopt de concessie voor het busvervoer in Groningen en Drenthe af. Op dit moment bereidt OV-bureau Groningen Drenthe de aanbesteding van de nieuwe concessie voor het busvervoer van 2020 tot 2030 voor, onder de naam GD-2020. Het vervoerbedrijf dat de beste prijs-kwaliteitverhouding aanbiedt, wint de aanbesteding. De minimaal vereiste kwaliteit van het busvervoer staat in een programma van eisen. Vervoerbedrijven die extra kwaliteit bieden, maken meer kans om de aanbesteding te winnen.

Inspraak

Er is inspraak mogelijk op het ontwerp programma van eisen (pdf, 2.3 MB) en het ontwerp gunningsmodel (pdf, 1 MB) in de periode 17 mei tot en met 16 juli 2017. Inspraakreacties kunnen aan het OV-bureau gestuurd worden per mail via aanbestedingGDconcessie@ovbureau.nl of per post aan Postbus 189, 9400 AD Assen. Reacties op de ingediende zienswijzen worden verwerkt in een nota van reactie en commentaar. Deze zal in oktober klaar zijn. De planning is om de aanbesteding in december 2017 op de markt te brengen.

Enkele belangrijke thema’s bij de aanbesteding zijn reizigersgroei, verduurzaming, integratie openbaar vervoer en doelgroepenvervoer, ketenmobiliteit en gebruik van Hubs: knooppunten waar verschillende vervoersvormen samenkomen. In het programma van eisen is een groot aantal eisen opgenomen, bijvoorbeeld over de toegankelijkheid en toegestane uitstoot van te gebruiken bussen, en over de uitvoeringskwaliteit, bijvoorbeeld de punctualiteit waarmee de vervoerder dient te rijden. Ook worden zaken als klantenservice en digitale reisinformatie uitgevraagd.