ActueelGebruik en waardering busvervoer Groningen Drenthe groeien door

13 april 2018

Steeds meer reizigers maken gebruik van het openbaar vervoer in Groningen en Drenthe. Ze zijn ook goed te spreken over de kwaliteit ervan. Dat blijkt uit cijfers van het OV-bureau Groningen Drenthe en de landelijke OV-Klantenbarometer van 2017. De cijfers zijn onlangs bekend gemaakt. Ook wordt het openbaar vervoer per bus steeds groener en vermindert de uitstoot van CO₂ per reizigerskilometer.

Het aantal gereisde kilometers blijft groeien

In 2017 maken de gezamenlijke busreizigers in Groningen en Drenthe meer dan 26,5 miljoen busritten. Dat levert ruim 300 miljoen reizigerskilometers op, een groei van 8,2% ten opzichte van 2016, de hoogste groei ooit. De sterkste groei is zichtbaar in het Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV, met de Qliner en Q-link). 56% van alle reizigerskilometers wordt in 2017 afgelegd in het HOV.

Minder uitstoot van CO₂ per reizigerskilometer door schonere bussen en meer reizigers

In 2017 is voor het eerst ‘minder uitstoot van CO₂’ opgenomen als doelstelling in de begroting. Het doel was 2% verlaging van het aantal gram uitstoot CO₂ per reizigerskilometer t.o.v. 2016. Het is in 2017 gelukt de uitstoot met 8,9% te verlagen. Deze goede score komt door het inzetten van schonere bussen, bijvoorbeeld tien elektrische bussen op Q-link groen tussen Zuidhorn en het Hoofdstation Groningen. Daarnaast loopt een proef met renewable diesel in vier Qliners van Arriva Touring (lijn 304/314). Ook de toename van het aantal reizigerskilometers beïnvloedt het cijfer positief.

Reizigers zijn tevreden over de bus

Reizigers waarderen de bussen in Drenthe en Groningen met een 7.7 voor de stads- en streeklijnen en een 7.7 voor de Qliners 304 en 314 (ondergebracht in een aparte HOV-concessie). De overige Qliners en de Q-link lijnen scoren resp. een 7.8 en een 7.6. Het totaalbeeld is positief en de reiziger waardeert in beide provincies het OV met een cijfer dat boven het landelijk gemiddelde van 7.6 ligt. Dit blijkt uit de resultaten van de landelijke OV-Klantenbarometer 2017. De reizigers waren in 2017 ook zeer tevreden over de zogenoemde Kleinschalige OV-concessies en regiotaxicontracten: gemiddeld gaven zij een klanttevredenheidscijfer van ruim 7,8.

Positief resultaat

Het resultaat van het OV-bureau was 2,3 mln. op een omzet van ruim 110 miljoen. Het positieve jaarresultaat is veroorzaakt door een toename van reizigersinkomsten en een lagere kostenindex dan begroot. Met dit resultaat wordt de dienstverlening aan de reiziger in 2019 verder verbeterd.

Het dashboard van het OV-bureau Groningen Drenthe met actuele cijfers over reizigerskilometers, CO₂ uitstoot en klanttevredenheid vindt u op deze website.

Meer resultaten over de klanttevredenheid zijn te vinden op OV-Klantenbarometer 2017