ActueelVergadering algemeen bestuur

29 juni 2018

Op donderdag 5 juli 2018 vindt een vergadering plaats van het algemeen bestuur van het openbaar lichaam OV-bureau Groningen Drenthe. Deze vergadering is openbaar en wordt gehouden ten kantore van het OV-bureau Groningen Drenthe, Overcingellaan 15E te Assen, aanvang 09.30 uur.

De agenda vermeldt de volgende onderwerpen: verslag van de vergadering van 9 april 2018; begroting 2019, viermaandsrapportage 2018 en coöperatieve vereniging DOVA/NDOV. Voor het publiek geldt spreekrecht voor de onderwerpen die zijn geagendeerd. Degenen die hiervan gebruik willen maken dienen zich aan te melden bij de directeur van het OV-bureau (tel. 0592 396900). Aanmelding kan plaatsvinden tot en met dinsdag 3 juli 2018, 12.00 uur.

Voor het geval de vergadering niet kan worden geopend omdat niet meer dan de helft van het aantal zitting hebbende leden aanwezig is, zal opnieuw een vergadering worden gehouden met dezelfde agendaonderwerpen op dinsdag 10 juli 2018 in het provinciehuis van Groningen, Martinikerkhof 12 te Groningen, aanvang 10.00 uur.

Assen, 29 juni 2018,

namens de voorzitter van het algemeen bestuur

OV-bureau Groningen Drenthe,

E. Stoker,

waarnemend directeur