ActueelAankondiging vergadering algemeen bestuur

12 november 2018

Op donderdag 22 november 2018 vindt een vergadering plaats van het algemeen bestuur van het openbaar lichaam OV-bureau Groningen Drenthe. Deze vergadering is openbaar en wordt gehouden ten kantore van het OV-bureau Groningen Drenthe, Overcingellaan 15E te Assen, aanvang 10.30 uur.

Op donderdag 22 november 2018 vindt een vergadering plaats van het algemeen bestuur van het openbaar lichaam OV-bureau Groningen Drenthe. Deze vergadering is openbaar en wordt gehouden ten kantore van het OV-bureau Groningen Drenthe, Overcingellaan 15E te Assen, aanvang 10.30 uur.

De agenda vermeldt de volgende onderwerpen: mondelinge mededeling voortgang deelname coöperatieve vereniging DOVA, verslag van de vergadering van 10 juli 2018, controleprotocol jaarrekening 2018 en een voorstel om een investeringskrediet ter beschikking te stellen ten behoeve van busremise Emmen. Voor het publiek geldt spreekrecht voor de onderwerpen die zijn geagendeerd. Degenen die hiervan gebruik willen maken dienen zich aan te melden bij de directeur van het OV-bureau (tel. 0592 - 396 900). Aanmelding kan plaatsvinden tot en met dinsdag 20 november 2018, 12.00 uur.

Voor het geval de vergadering niet kan worden geopend omdat niet meer dan de helft van het aantal zitting hebbende leden aanwezig is, zal opnieuw een vergadering worden gehouden met dezelfde agendaonderwerpen op woensdag 28 november 2018 in het provinciehuis van Groningen, Martinikerkhof 12 te Groningen, aanvang 12.00 uur.