ActueelVergadering algemeen bestuur

27 maart 2019

Op donderdag 4 april 2019 vindt een vergadering plaats van het algemeen bestuur van het openbaar lichaam OV-bureau Groningen Drenthe. Deze vergadering is openbaar en wordt gehouden ten kantore van het OV-bureau Groningen Drenthe, Overcingellaan 15E te Assen, aanvang 9.30 uur.

De agenda vermeldt de volgende onderwerpen: verslag van de vergadering van 3 december 2018, deelname coƶperatieve vereniging DOVA, toetreding OV-bureau tot Publiek Vervoer, Financiƫle verordening wijziging april 2019, Notitie risicomanagement en weerstandvermogen 2018-2022 en Jaarstukken 2018. Voor het publiek geldt spreekrecht voor de onderwerpen die zijn geagendeerd. Degenen die hiervan gebruik willen maken dienen zich aan te melden bij de directeur van het OV-bureau (tel. 0592 396900). Aanmelding kan plaatsvinden tot en met dinsdag 2 april 2019, 12.00 uur.

Voor het geval de vergadering niet kan worden geopend omdat niet meer dan de helft van het aantal zitting hebbende leden aanwezig is, zal opnieuw een vergadering worden gehouden met dezelfde agendaonderwerpen op dinsdag 9 april 2019 in het provinciehuis van Groningen, Martinikerkhof 12 te Groningen, aanvang 16.00 uur.

Assen, 27 maart 2019,

namens de voorzitter van het algemeen bestuur OV-bureau Groningen Drenthe,

Wilko Mol,

directeur