ActueelVergadering algemeen bestuur

16 juni 2020

Op maandag 29 juni 2020, aanvang 16.00 uur vindt een vergadering plaats van het algemeen bestuur van het openbaar lichaam OV-bureau Groningen Drenthe.

Vergadering algemeen bestuur

Op maandag 29 juni 2020, aanvang 16.00 uur vindt een vergadering plaats van het algemeen bestuur van het openbaar lichaam OV-bureau Groningen Drenthe. Deze vergadering is openbaar.

De agenda vermeldt de volgende onderwerpen:

  • Verslag van de vergadering van 6 april 2020
  • Begroting 2021
  • Eerste tussenrapportage 2020
  • Beschikbaarheidsvergoeding OV

Voor het publiek geldt spreekrecht voor de onderwerpen die zijn geagendeerd. Degenen die hiervan gebruik willen maken dienen zich aan te melden bij de directeur van het OV-bureau via info@ovbureau.nl. Aanmelding kan plaatsvinden tot en met dinsdag 23 juni 2020, 12.00 uur. In verband met het coronavirus zal de vergadering telefonisch plaatsvinden. Indien u zich aanmeldt, zal in overleg met de directeur van het OV-bureau, worden bekeken hoe u gebruik kunt maken van uw spreekrecht.

Voor het geval de vergadering niet kan worden geopend, omdat niet meer dan de helft van het aantal zitting hebbende leden aanwezig is, zal opnieuw een vergadering worden gehouden met dezelfde agendaonderwerpen op donderdag 2 juli 2020.