AlgemeenAanmelding interview Wandel via hub


Hierbij meld ik mij aan voor een interview voor het project Wandel via hub. Daarnaast werk ik graag mee aan een fotosessie, die in de krant, website of op social media gebruikt gaat worden.

Velden gemarkeerd met  * zijn verplicht.
Uw gegevens
Wandeling vanaf *

Vertel kort waarom je graag in dit gebied wandelt en wat je eventueel voor bijzonders of leuks hebt meegemaakt tijdens het wandelen.

Toestemming verwerken persoonsgegevens *

Met dit formulier geef ik het OV-bureau Groningen Drenthe toestemming voor het gebruiken van (fotografische) portretopnamen en mijn verhaal. Het OV-bureau Groningen Drenthe, Routebureau Groningen, het project Wandel via hub dat onderdeel is van het project Reis via hub en Qbuzz hebben het voornemen deze portretopnamen te gebruiken en openbaar te maken voor onder meer reclame- en promotiedoeleinden, promotiematerialen, drukwerk, productmaterialen, advertenties, buitenreclame, beeldschermcommunicatie (zoals websites, digitale nieuwsbrief, social media).

Het OV-bureau Groningen Drenthe verwerkt de door mij op dit formulier ingevulde persoonsgegevens enkel ten behoeve van deze overeenkomst.

Ondergetekende verklaart het volgende:

  • Onvoorwaardelijk toestemming te hebben verleend voor bedoelde portretopnamen, alsook dat deze portretopnamen voor onbepaalde tijd kunnen worden gebruikt en openbaar kunnen worden gemaakt voor de hierboven omschreven doeleinden en zich hiertegen niet te zullen verzetten.
  • Onherroepelijk afstand te doen van alle met betrekking tot deze portretopnamen, het gebruik en het openbaar maken van deze portretopnamen eventueel toekomende rechten op (verdere) vergoedingen en/of overige vorderingsrechten, voor zover dit wettelijk is toegestaan.
  • Aan de gemaakte opnamen geen rechten kunnen worden ontleend.
  • Akkoord te gaan dat op deze overeenkomst Nederlands recht van toepassing is.