AlgemeenFormulier verklaring portretrecht


Met dit formulier geef ik* het OV-bureau Groningen Drenthe toestemming voor het gebruiken van (fotografische) portretopnamen. Het OV-bureau Groningen Drenthe en Qbuzz hebben het voornemen deze portretopnamen te gebruiken en openbaar te maken voor onder meer reclame- en promotiedoeleinden, promotiematerialen, drukwerk, productmaterialen, advertenties, buitenreclame, beeldschermcommunicatie (zoals websites, digitale nieuwsbrief, intranet en PowerPoint presentaties).

Het OV-bureau Groningen Drenthe verwerkt de door mij op dit formulier ingevulde persoonsgegevens enkel ten behoeve van deze overeenkomst.

Ondergetekende verklaart het volgende:

  • Onvoorwaardelijk toestemming te hebben verleend voor bedoelde portretopnamen, alsook dat deze portretopnamen voor onbepaalde tijd kunnen worden gebruikt en openbaar kunnen worden gemaakt voor de hierboven omschreven doeleinden en zich hiertegen niet te zullen verzetten.
  • Onherroepelijk afstand te doen van alle met betrekking tot deze portretopnamen, het gebruik en het openbaar maken van deze portretopnamen eventueel toekomende rechten op (verdere) vergoedingen en/of overige vorderingsrechten, voor zover dit wettelijk is toegestaan.
  • Aan de gemaakte opnamen geen rechten kunnen worden ontleend.
  • Akkoord te gaan dat op deze overeenkomst Nederlands recht van toepassing is.

*Indien de geportretteerde jonger dan 18 jaar is moet de ouder of voogd akkoord gaan.

Velden gemarkeerd met  * zijn verplicht.
Uw gegevens
Ik ben 18 jaar of ouder en ga akkoord. *
Ik geef toestemming dat het foto/filmmateriaal van mijn van mijn zoon/dochter gebruikt wordt.
De foto mag alleen gebruikt worden voor het project ‘Dag Reiziger’, verhalen van Yvonne de Noord.