Bestuur en organisatie

Het OV-bureau organiseert namens de provincies Groningen en Drenthe en gemeente Groningen voor inwoners en bezoekers doelmatig openbaar vervoer (per bus). Een team van 30 mensen, verdeeld over vijf teams, organiseert dit openbaar vervoer proactief vanuit professionele maatschappelijke betrokkenheid, binnen een bestuurlijke context. Elk van de teams draagt vanuit de projecten en taken bij aan de realisatie van de doelstellingen zoals die per jaar geformuleerd worden in de begroting.

Het OV-bureau draagt opbrengstverantwoordelijkheid voor het openbaar vervoer per bus in Groningen en Drenthe. Dit betekent dat het OV-bureau een bredere taak heeft dan alleen het aanbesteden en beheren van concessies. Het OV-bureau vervult ook de rol van regisseur die het vervoer ontwikkelt en de klant/reiziger betrekt bij dit proces.