Bestuur en organisatieBestuur

Algemeen bestuur

Het algemeen bestuur bestaat uit drie gedeputeerden van provincie Groningen, drie gedeputeerden van provincie Drenthe en drie wethouders van gemeente Groningen. Het algemeen bestuur stelt onder meer de begroting en de jaarrekening vast.

Dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur van het OV-bureau bestaat uit de drie bestuurders Verkeer en Vervoer van de provincies Groningen en Drenthe en van de gemeente Groningen. Het bestuur bepaalt het beleid van het OV-bureau en stellen jaarlijks de begroting en het jaarverslag vast.

De leden van het dagelijks bestuur zijn:

Fleur Gräper - Van Koolwijk (voorzitter), gedeputeerde Verkeer en Vervoer van de provincie Groningen (D66).

Cees Bijl, gedeputeerde Verkeer en Vervoer van de provincie Drenthe (PvdA).

Philip Broeksma, wethouder Verkeer en Vervoer van de gemeente Groningen (Groen Links).

Secretaris van het dagelijks bestuur is Wilko Mol, directeur van het OV-bureau.