Bestuur en organisatieOV-bureau

Het OV-bureau organiseert namens de provincies Groningen en Drenthe en gemeente Groningen voor inwoners en bezoekers doelmatig openbaar vervoer (per bus). Een team van ruim 20 mensen, verdeeld over vier clusters, organiseert dit openbaar vervoer proactief vanuit professionele maatschappelijke betrokkenheid, binnen een bestuurlijke context.

Elk van de vier clusters draagt vanuit de projecten en taken bij aan de realisatie van de doelstellingen zoals die per jaar geformuleerd worden in de begroting.

Onze kernwaarden zijn:

  • betrokkenheid en passie
  • integraal denken en werken
  • het verschil maken
  • verbinden en samenwerken

Onze kernkwaliteiten zijn:

  • expertise (kennis/kunde)
  • gedrevenheid (enthousiasme)
  • grensverleggend (durf, lef, visionair, creatief)
  • resultaatgericht
  • klantgericht
  • samenwerken met ‘buiten’