Bestuur en organisatieBedrijfsvoering

Financiën, juridisch en control

Het cluster FJC (financiën, juridisch en control) is verantwoordelijk voor de financiële en juridische zaken van het OV-bureau en van de taakvelden waar het OV-bureau verantwoordelijk voor is. Tevens is de 'control' bij dit deel van het cluster ondergebracht. Control omvat alle maatregelen die een organisatie neemt in de beheersing van de organisatie zodat gestelde doelen worden bereikt.

Het OV-bureau gaat economisch, efficiënt en effectief om met het haar beschikbaar gestelde budget. Het uitgangspunt is dat er een zodanige financiële positie is dat het aangeboden OV in het gebied gegarandeerd kan worden.

Informatie & analyse

Het cluster I&A (informatie & analyse)  is ook verantwoordelijk voor de informatievoorziening en het uitvoeren van analyses voor het OV-bureau en externe belanghebbenden. Het gaat daarbij om het herkennen en bedienen van interne en externe informatiebehoefte en om het stroomlijnen van informatiestromen om te komen tot effectieve informatiebenutting.

Juiste en tijdige informatie is belangrijk voor een goede uitvoering van de taken van alle clusters van het OV-bureau. Ook ten behoeve van de taakuitvoering van externe belanghebbenden vindt informatie-voorziening plaats. Belangrijk hierbij is dat de basisinformatie op orde is en dat deze vervoerder- en concessieonafhankelijk is.

Open data

Het OV-bureau werkt - binnen de juridische en marktmogelijkheden - met open data. Iedereen kan in beginsel gebruik maken van alle data die het OV-bureau beschikbaar heeft, bijvoorbeeld actuele posities van bussen, chipkaartgegevens etc. Reizigers, onderzoekers  en bedrijven kunnen hiermee desgewenst hun voordeel doen.