Bestuur en organisatieBedrijfsvoering

Bedrijfsvoering

Bedrijfsvoering valt onder het team Financiën, Control, Juridisch en IT (FCJI). Het team is onder meer verantwoordelijk voor een verantwoord financieel beleid, de P&C-cyclus en juridische zaken. Daarnaast ook voor de informatievoorziening en het leveren van bijdragen aan projecten en het voldoen aan de eisen die gesteld worden door de toezichthouder (BZK) en de accountant.

Het OV-bureau gaat economisch, efficiënt en effectief om met het haar beschikbaar gestelde budget. Het uitgangspunt is dat er een zodanige financiële positie is dat het aangeboden OV in het gebied gegarandeerd kan worden.