Bestuur en organisatieConcessiemanagement

Een belangrijke taak van het team Concessiemanagement is het borgen en verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening. Dit gebeurt door het ontwikkelen en onderhouden van een constructieve relatie met de opdrachtnemers, zoals bijvoorbeeld Qbuzz, Arriva Touring. De basis voor deze relatie ligt in de afspraken zoals opgenomen in de concessies, businesscases en/of overeenkomsten.

Nieuwe ontwikkelingen tijdens de concessie

Gedurende de concessieperiode worden gemaakte afspraken door allerlei nieuwe ontwikkelingen ingehaald. Het is dan zaak om op constructieve wijze de afspraken aan te passen c.q. te verbeteren zodat binnen de financiële en juridische kaders voor alle partijen een win-win-situatie ontstaat. Bij ontwikkeltrajecten zal vanuit het perspectief van concessiemanagment inbreng worden geleverd om de op te leveren producten uiteindelijk beheerbaar te maken en te houden.

Ook exploiteert het team verschillende  contracten met organisaties op het gebied van bijvoorbeeld de OV-chipkaart, sociale veiligheid en dynamische reizigersinformatie.

Financieel beheer

Naast het beheer op inhoud van de afspraken vindt financieel beheer plaats. Het uitgangspunt hierbij is dat het OV-bureau alleen betaalt voor diensten die daadwerkelijk zijn geleverd. De (door-)ontwikkeling van de dienstregeling dient altijd binnen het beschikbare budget plaats te vinden. Dit alles vanuit het oogpunt om een kwalitatief hoogwaardig product te leveren aan de reiziger en uiteindelijk een hoge klanttevredenheid en een groeiende kostendekking te verkrijgen.

Sociale Veiligheid

De veiligheid van reizigers en chauffeurs - en hun gevoel van veiligheid – heeft voortdurende aandacht van het OV-bureau. Het OV-bureau is alert op zaken als zwartrijden en ongewenst gedrag van reizigers en zet OV-stewards in om te controleren en waar nodig in te grijpen. Het OV-bureau kiest er bewust voor om de OV-stewards ook dienstverlenende taken te geven. Hierbij hoort bijvoorbeeld het verstrekken van reisinformatie of het bieden van een helpende hand bij het in- of uitstappen. De OV-stewards worden in heel Groningen en Drenthe ingezet.