Bestuur en organisatieMarktbewerking

Het team marktbewerking richt haar inspanningen op het verhogen van inkomsten in combinatie met toename van reizigerskilometers. Enerzijds door het aantrekken van nieuwe reizigers en anderzijds bestaande reizigers meer te laten reizen.

Marktonderzoek en analyse

Het team ontwikkelt een marketingaanpak door onder andere gebruik te maken van inzichten uit de analyse van klantervaringen, klachten en suggesties, marktonderzoek, uitkomsten van het Digitaal Reizigerspanel (regionaal) en de landelijke klanttevredenheidscijfers. Met het verwerven van inzicht op basis van (open) data wordt meer specifieke marketinginformatie gegenereerd. In combinatie met een goede segmentatie van verschillende doelgroepen volgt een gerichte marktbenadering per segment die de effectiviteit van de marketinginspanningen verhoogt.

Tarieven en vervoerbewijzen

Het OV-bureau streeft naar tarieven die in verhouding staan tot de kosten voor alternatieve vormen van vervoer en sluiten aan bij de marketingdoelstellingen. Samen met de vervoerder wordt ervoor gezorgd dat vervoerbewijzen beschikbaar zijn voor de reizigers.

Een overzicht van abonnementen en kaartsoorten vindt u op de website van Qbuzz/GD.

Hier vindt u een tabel met de tarieven van 2019 en 2020 (pdf?handheld=true, 64 kB).