Bestuur en organisatieConcessieverlening

OV-bureau is opdrachtgever voor het openbaar vervoer per bus in de provincies Groningen en Drenthe. Het OV-bureau verleent in een concessie aan een vervoerder het alleenrecht om openbaar vervoerdiensten aan te bieden aan de reizigers in een bepaald gebied.

In Groningen en Drenthe vormen de Qliners, Q-links en (regionale) treinen de basis van het OV-netwerk als Hoogwaardig OV-netwerk (HOV).

Concessie Groningen Drenthe 2020

De nieuwe concessie is aanbesteed en gegund aan Qbuzz. De nieuwe concessie start op 15 december 2019. Belangrijke thema's zijn duurzaamheid, kwaliteit en innovatie. U vindt dit kort samengevat in deze animatie. (mp4?handheld=true, 14 MB)

Meer informatie over de gunning vindt u onder nieuws.

Concessie Groningen Drenthe (december 2009 – december 2019)

De concessie voor Groningen en Drenthe omvat al het reguliere stads- en streekvervoer in de provincies Groningen en Drenthe. Hieronder vallen ook de meeste Qliners en de Q-links in en rondom de stad Groningen. Het is een van de grootste openbaar vervoerconcessies van Nederland. Vervoerbedrijf Qbuzz exploiteert de concessie.

Concessie HOV-lijnen (december 2009 – december 2019)

Arriva Touring voert de concessie HOV uit en rijdt met Qliners het hoogwaardig openbaar vervoer op het traject Groningen - Drachten (lijnen 304 en 314).

Concessie Kleinschalig openbaar vervoer (december 2009 – december 2017)

Voor het kleinschalig openbaar vervoer zijn - samen met 34 gemeenten - in totaal zes regionale concessies verleend. Het kleinschalig openbaar vervoer bestaat uit kleinschalig OV, Lijnbelbussen, Buurtbussen en de Regiotaxi. Het kleinschalig OV is samen met het Wmo-vervoer en het leerlingenvervoer aanbesteed. Het Wmo-vervoer en het leerlingenvervoer vallen onder verantwoordelijkheid van de gemeenten.