OV in cijfersOpen data

De data die het OV-bureau verzamelt, zoals de voertuig- en reizigersgegevens, zijn openbaar; we spreken van open data. Deze kunnen bijvoorbeeld  worden gebruikt voor apps die reisadviezen geven.

De data worden ook gebruikt door onderzoekers om knelpunten in de dienstregeling op te sporen. Op basis van de uitkomsten kan het aanbod van het busvervoer worden verbeterd. De open data over het busvervoer kunnen ook worden gekoppeld aan andere gegevens, zoals van het fietsverkeer of het autoverkeer.